TATA MOTORS

มาเน้นเรื่องบริการหลังการขาย มีการใช้รถโมบายเพื่อการบริการ เน้นการให้บริการนอกสถานที่ เหมือน ซูเปอร์คาร์ ที่ให้บริการสะดวกแก่ผู้เป็นเจ้าของ

บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เสริมศักยภาพในการให้บริการหลังการขาย ด้วยการพัฒนารถ “โมบายเซอร์วิส” ที่ได้รับการตกแต่งใหม่พร้อมด้วยอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือฉุกเฉิน และซ่อมแซมเบื้องต้น เพื่อให้บริการลูกค้านอกสถานที่ได้อย่างทันท่วงที และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยได้นำรถกระบะ ทาทา ซีนอน แบบตอนเดียวชนิดที่ไม่มีกระบะท้าย (Cab-Chassis) มาประกอบตู้ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ เพื่อเป็นรถให้บริการลูกค้าแบบใหม่ โดยจะเพิ่มจำนวนรถโมบายเซอร์วิส จากที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มากขึ้น ด้วยสีสันสะดุดตา ประกอบกับข้อได้เปรียบที่ ทาทา ซีนอน เป็นรถกระบะที่มีโครงสร้างรองรับพื้นที่บรรทุกขนาดใหญ่ ทำให้สะดวกในการจัดสรรอุปกรณ์ต่างๆ ในการดูแล ซ่อมแซม ได้อย่างครบครัน พร้อมให้บริการกับลูกค้านอกสถานที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ภายในรถทาทา โมบาย เซอร์วิส มีความพร้อมที่จะให้บริการช่วยเหลือลูกค้ารถเพื่อการพาณิชย์ของ ทาทา มอเตอร์ส ทุกรุ่นโดย รถ ทาทา โมบาย เซอร์วิส ออกมาเพื่อใช้งานให้บริการลูกค้านอกสถานที่สำหรับศูนย์บริการของบริษัทฯ เอง (Tata Motors Experience Center) และในปีงบประมาณนี้มีนโยบายที่จะให้ผู้จำหน่าย ทาทา มอเตอร์ส ประกอบรถแบบใหม่นี้เพิ่มเติม และใช้เป็นรถบริการลูกค้าเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เป็นนโยบาย เพื่อให้ดีลเลอร์ได้ใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้น

 

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed