YAMAHA รับรางวัลสีเขียว

ผู้บริหารของ ยามาฮ่า ถึงครารับมอบรางวัลจากผู้บริหารของ โตโยต้า แต่ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เนื่องจากคุณประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์  รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด รับมอบรางวัล อาคารสีเขียว ประจำปี 2016 ระดับ Silver และใบประกาศเกียรติคุณ จาก คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ  ซึ่งมาในฐานะตำแหน่ง ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย โดยรางวัลนี้มอบให้กับ โชว์รูม Yamaha Riders’ club เกษตร-นวมินทร์ ที่ผ่านการตรวจประเมินอาคาร ตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) ซึ่งยามาฮ่าตระหนัก และใส่ใจถึงปัญหาทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อม จึงเลือกสรรวัสดุที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งออกแบบอาคาร พร้อมจัดการระบบการบริหารอาคาร และปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นอย่างดี จนผ่านการประเมินตามมาตรฐานดังกล่าว โดยพิธีมอบรางวัลนี้ จัดขึ้น ณ โชว์รูม Yamaha Riders’ club เกษตร-นวมินทร์ สถานที่สุดหรูโชว์ บิ๊กไบค์ ของ YAMAHA นั่นเอง

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed