TOYOTA Dream Car Art Contest 2018

และแล้ว โครงการดีๆ อย่างนี้เกิดขึ้นอีก ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 โดยที่ผ่านมาเยาวชนไทยจากโครงการนี้ ประสบความสำเร็จ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัล TOYOTA Dream Car Art Contest ที่ประเทศญี่ปุ่นถึง 28 รางวัล จากผู้เข้าร่วมประกวดกว่า 80 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่มี ความสามารถได้เป็นอย่างดี  สำหรับ ผู้ชนะเลิศรางวัลอันดับ 1 ในแต่ละรุ่นอายุ จะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทั้งนี้ เด็กๆ หนูๆ น้องๆ ที่ชนะจะยังได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมประกวด ผลงานจากนานาชาติ ในเวที Toyota Dream Car Art Contest ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกำหนดประกาศผลการประกวดระดับโลก ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561ในไทยได้จัดที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed