“TOYOTA Dream Car Art Contest 2017”

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เดินหน้าสานฝันและร่วมสร้างจินตนาการให้กับเยาวชนไทย ผ่านกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ โตโยต้า รถยนต์ในฝัน “TOYOTA Dream Car Art Contest 2017” เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยผู้มีความสนใจในเรื่องศิลปะ ได้มีช่องทางในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคต สร้างแชมป์โลก รุ่นสู่รุ่น โดยเริ่มรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2560
คงต้องรีบกันหน่อย เพราะงานนี้ TOYOTA Dream Car Art Contest คือ โครงการประกวดภาพวาดและระบายสีระดับโลก ที่จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โดยมุ่งหวังให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการโดยมีศิลปะเป็นสื่อกลาง นอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสและสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทยให้พัฒนาก้าวไกลสู่เวทีระดับนานาชาติ โดยประเทศไทยได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมการประกวดระดับโลกเป็นปีที่ 7 โดยแบ่งระดับอายุในการประกวดของทั้ง 3 รุ่น ออกเป็น รุ่นระดับอายุต่ำกว่า 8 ปี รุ่นระดับอายุ 8-11 ปี และรุ่นระดับอายุ 12-15 ปี ในแต่ละรุ่น น้องๆ หนูๆ จะได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนถึง 3 คน รวม 9 คน 9 ผลงาน ให้เป็นผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีในโครงการ “TOYOTA Dream Car Art Contest 2017” ในระดับประเทศ โดยผู้ชนะการประกวดทั้ง 3 รุ่นจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และทุนการศึกษาจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานไปร่วมประกวดในเวทีระดับโลก ทั้งนี้ผู้ชนะระดับโลกจะได้เข้าร่วมพิธีรับรางวัล พร้อมทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนสิงหาคม 2560

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed