TOP INNOVATIVE COMPANY AWARD 2565

ฯพณฯ องคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย มอบรางวัล TOP INNOVATIVE COMPANY AWARD ให้กับนางสาวนันทิยา พิทักษ์วงษ์ดีงาม (ซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจ B2C ประเทศไทยบริษัท สยามมิชลิน จํากัด โดยรางวัลนี้ได้มอบให้กับสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ภายใต้แนวคิด “The Next Normal Transformation for Business Sustainability การปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในยุคปกติครั้งใหม่” เพื่อให้รางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กร

รางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022” หรือ “สุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี 2565” จัดทำโดยนิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งได้จัดทำการสำรวจด้านผลการดำเนินงานขององค์กร การประกอบธุรกิจที่มีความโดดเด่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed