NISSAN คืนกำลังกลับสู่สังคม

นิสสันจับมือมูลนิธิรักษ์ไทยเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำให้เด็กไทย มีนักเรียน 1,200 คน จาก 8 โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและระยองที่เข้าร่วมโครงการนี้ โดยจะได้รับการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำตลอดระยะเวลา 3 ปีของโครงการ

มร.ปีเตอร์ แกลลี รองประธานสายงานสื่อสารองค์กร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้อย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และระยอง จำนวน 1,200 คน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเด็กและเยาวชนจะได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยความร่วมมือของมูลนิธิรักษ์ไทย

อนึ่ง บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด ร่วมมือกับองค์การแคร์นานาชาติประเทศญี่ปุ่น ริเริ่มโครงการดังกล่าว ในปี พ.ศ.2560 โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาวะผู้นำจากการทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง ทักษะในการวิเคราะห์และการตัดสินใจ ทักษะการบริหาร ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวยังรวบรวมทักษะวิชาชีพมาใช้ในการประกอบธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก บนพื้นฐานของวิทยาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำให้แก่เด็กและเยาวชนในประเทศไทย มุ่งฝึกทักษะ และเสริมประสบการณ์ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ 8 แห่ง ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และระยอง โดยนักเรียนที่ผ่านการอบรมจะได้ฝึกฝนความเป็นผู้นำ ทักษะวิชาชีพ และการประกอบธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กผ่านการทำเวิร์คช็อป ค่ายฝึกทักษะ และโปรเจคงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งนักเรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้

มร.ปีเตอร์ แกลลี รองประธานสายงานสื่อสารองค์กร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “นิสสัน และพนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเสริมสร้างอนาคตให้แก่เด็กนักเรียนเหล่านี้ ให้เด็กกลุ่มนี้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่ดีในชุมชน และยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยกระตุ้นให้สามารถริเริ่มธุรกิจของตนเองได้อีกด้วย นักเรียนเหล่านี้เป็นอนาคตที่สดใสของประเทศที่สามารถสร้างความแตกต่างในชุมชนและสังคมได้ ผมเห็นถึงความต้องการและศักยภาพในการเป็นผู้นำของเด็กๆกลุ่มนี้ และนิสสันเองภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนาทักษะเพื่อเติมเต็มศักยภาพของอนาคตของชาติ ในฐานะที่โรงเรียนวังน้อยเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้อย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวช่วยให้นักเรียนเป็นคนกล้าคิดกล้าทำ “ขอขอบคุณการสนับสนุนจากนิสสันที่เราได้เห็นธุรกิจเล็กๆที่นักเรียนได้ริเริ่มผ่านโครงการนี้ โดยปัจจุบันผลลัพธ์ที่ได้นั้นเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง”

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed