MG น้ำท่วม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยถึง 30 กันยายน นี้

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยได้ร่วมมือกับดีลเลอร์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม อุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด เลย และชัยภูมิ ในการมอบส่วนลดค่าอะไหล่ 50% และค่าแรง 30% ให้กับลูกค้าเอ็มจี

กรณีน้ำท่วมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเร่งซ่อมแซมรถยนต์ของลูกค้า MG ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติให้รวดเร็วที่สุด คุณพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายต่อทั้งทรัพย์สิน และที่อยู่อาศัย ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดสกลนคร บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ออกมาตรการเร่งด่วนในการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระ และบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ โดยได้จัดเตรียมความพร้อมของศูนย์บริการ ทั้งเจ้าหน้าที่ และอะไหล่สำรอง เพื่อรอปฏิบัติงานช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในด้านการบริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โชว์รูม เอ็มจี ในจังหวัดใกล้บ้าน หรือ สามารถติดต่อศูนย์ MG CALL CENTRE โทร. 1267 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีส่วนลดค่าอะไหล่ 50% และค่าแรง 30% จนถึง 30 กันยายน 2560 นี้

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed