LAMINA สานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน

คุณจันทร์นภา สายสมร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคารลามิน่า ฟิล์มกลุ่มพิเศษลูมาร์ ผลิตโดยซีพีฟิล์มอิงค์ มาตรฐานไอเอสโอ 9001 ในเครือบริษัท อีสท์แมน เคมิคัล จากสหรัฐอเมริกา
ได้ก่อตั้งโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ได้ริเริ่มขึ้นตามความตั้งใจของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ด้วยความเชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องเติบโตเคียงคู่สังคมไทย ซึ่งได้ริเริ่มโครงการที่เล็งเห็นคุณค่า และความสำคัญของเด็ก เยาวชน ที่สามารถพัฒนาให้เติบโตขึ้นมาเป็นกำลังของประเทศชาติ ด้วยการพัฒนาทางด้านการศึกษา จึงเป็นที่มาของการก่อสร้างและส่งมอบอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่องถึง 16 ปี 15 โครงการ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจากเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ได้แก่ กลุ่มคนรักอ๊อฟโร้ดภายใต้ชื่อกลุ่มกระทิงโทน, ครอบครัวลามิน่าฟิล์มทุกคน, ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย, ผู้จำหน่ายรถยนต์, ผู้ใช้ฟิล์มลามิน่า, สื่อมวลชนและบุคคลผู้เกี่ยวข้องอีกมากมาย กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัท เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน ในฐานะผู้นำตลาดฟิล์มกรองแสงอันดับหนึ่งในประเทศไทย ในรอบกว่า 22 ปีที่ผ่านมา

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed