HONDA จัดฝึกอบรมให้ตำรวจ

การตอบแทนเพื่อสังคม เป็นอีกหนึ่งภารกิจ ที่ทาง ฮอนด้า มุ่งมั่นเสมอมา คุณณัฏฐ์ ปฏิภานธาดา ผู้จัดการทั่วไปส่วนการตลาดและการวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ พล.ต.ต. พิสิฐ ตันประเสริฐ  ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 เปิดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจพลขับรถยนต์ภารกิจถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมทักษะเชิงเทคนิคในการควบคุมรถยนต์ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถด้านการขับรถยนต์ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจพลขับรถยนต์ของกองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 ในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed