Go Further Innovator Scholarship 2018

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ ทีวีบูรพา และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ PDA จัดโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship ประจำปี 2018 เวทีการแข่งขัน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับประเทศ ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 4 เชิญชวนนักเรียนอาชีวะ และนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานสุดยอดนวัตกรรม “สิ่งประดิษฐ์เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน” ROAD SAFETY ชิงทุนการศึกษารวม 650,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 ตุลาคม 2561

คุณศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า “ฟอร์ดมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งแรงสำคัญในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียนไทย ในปีที่ผ่านมา มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนได้คิดค้นขึ้น เพื่อช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาก ในปี 2018 คณะผู้ดำเนินโครงการ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายขอบเขตการจัดงานจากเดิมมีเพียงกลุ่มนักเรียนอาชีวะ ให้ครอบคลุมไปยังกลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้โครงการมีความหลากหลายในการคิดค้นพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ  มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศในอนาคต”

โดย โครงการ Go Further Innovator Scholarship 2018 เปิดรับเอกสารโครงงานตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 10 ตุลาคม 2561 โดยยึดตามตราประทับไปรษณีย์ คณะอนุกรรมการจะตรวจพิจารณาเอกสารและประกาศผลผู้เข้ารอบจำนวน 20  ทีมในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ทาง เว็บไซต์ www.tvburabha.com  ทีมที่ได้รับการคัดเลือกต้องติดต่อกลับผู้ประสานงานโครงการฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์และยืนยันการร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ภายในระยะเวลา 3 วัน โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ทาง Facebook: ฟอร์ด ประเทศไทย Facebook: บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด Facebook: สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน – PDA ติดต่อ ผู้ประสานงานโครงการฯ คุณสุดาพร เผ่ากล้า โทรศัพท์ 0-2158-6122 ต่อ 616,  083-6691417  โทรสาร 0-2158-6141 Email : event@tvburabha.com

วันนำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษาจะจัดขึ้นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-17.00น. พร้อมร่วมอบรมโครงการ Ford Driving Skills for Life ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ณ ห้องประชุม สนามปทุมธานีสปีดเวย์ จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed