Go Further Innovator Scholarship 2017

เรื่องดีๆ จากฟอร์ด โดย คุณศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวเกี่ยวกับโครงการ Go Further Innovator Scholarship 2017 ว่า “ฟอร์ดมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งแรงสำคัญในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียนไทยโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศได้ร่วมคิดค้นนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้รถใช้ถนน รวมถึงการสร้างประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตและสามารถนำสิ่งประดิษฐ์ไปต่อยอดพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่มีมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ ผลงานของทีมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวันจริงๆ สามารถตอบโจทย์แก้ไขปัญหาของผู้ขับขี่รถยนต์ได้จริงและยังมีแนวโน้มในการนำไปต่อยอดพัฒนาใช้งานได้จริงอีกด้วย”

อนึ่ง งานนี้ ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และ ทีวีบูรพา จัดโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship เป็นปีที่ 3 เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรมในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน” ภายใต้แนวคิดหลัก 4 ประการของฟอร์ด ได้แก่ ความมีคุณภาพ (Quality) การประหยัดพลังงาน (Green)  ความปลอดภัย (Safe) และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart) โดยทีมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท จากผลงาน “กล่องตรวจและแจ้งเตือน” อุปกรณ์ประกอบรถให้อยู่ในสภาวะพร้อมใช้ การประกวดเฟ้นหาสุดยอด “สิ่งประดิษฐ์เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน” ของโครงการ ทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship 2017 ชิงรางวัลเงินทุนการศึกษา รวม 670,000 บาท จำนวน 20 ทุน โดยทีมชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท 1 ทีม และทีมรองชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท 19 ทีม ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม คุณสนิท สุวรรณศร ผู้บริหารสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และประธานมูลนิธิร่วมพัฒนาชนบทไทย-อาเซียน และ คุณคมสัน นันทจิต นักแสดงและพิธีกรรายการโทรทัศน์ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

 

 

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed