DCVT Dealer Awards

นับเป็นครั้งแรกสำหรับครอบครัวฟูโซ่ โดย มร.ซาช่า ริคาเน็ค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ต้อนรับผู้จำหน่ายรถบรรทุกฟูโซ่ ในงาน ‘DCVT Dealer Awards’ โดยจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ

บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ดีซีวีที ได้จัดงาน ‘DCVT Dealer Awards’ เป็นครั้งแรกที่โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ ซึ่งภายในงาน มีการต้อนรับผู้จำหน่ายรถบรรทุกฟูโซ่ เพื่อสนับสนุนในความพยายามและความมุ่งมั่นในการสร้างยอดขาย อีกทั้งช่วยผลักดันการเติบโตของแบรนด์ฟูโซ่ในประเทศไทย โดยมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้จำหน่ายรถบรรทุกฟูโซ่ใน 3 ประเภทหลัก ได้แก่ รางวัล ‘Retail Sales Award’ สำหรับเอ เอส พี ฟูโซ่ หาดใหญ่ รางวัล ‘Customer Service Award’ สำหรับเอเชียทรัค กรุงเทพฯ และรางวัล ‘Marketing Award’ สำหรับกิจเศรษฐี อะไหล่ยนต์ สุพรรณบุรี นอกจากนี้ได้มีการมอบรางวัล  Fuso Family Award สำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของดีซีวีทีตลอดทั้งปี ให้แก่ผู้จำหน่ายรถบรรทุกฟูโซ่ทั้ง 9 ราย ซึ่งประกอบด้วย เอเชีย ทรัค, เอ เอส พี ฟูโซ่, กิจเศรษฐี อะไหล่ยนต์, ทุ่งสงทรัคเซลส์, อ.ยนต์ทรัคเซลล์, ไทยยนต์ทรัค แอนด์ เทลเลอร์, ขอนแก่น ยนตรกิจ ทรัค, อุดรทรัคออโต้เซลส์, พิษณุโลกทรัคออโต้เซลส์

 

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed