BMW SERVICE

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย นำโดย มร. ซีซาร์ บาดิลย่า ผู้อำนวยการฝ่ายบริการหลังการขาย สานต่อโครงการ BMW Service Apprentice Program สู่ปีที่ 5 ร่วมพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ในระบบทวิภาคี มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาอาชีวะที่ผ่านการอบรมความรู้และฝึกฝนทักษะด้านยานยนต์จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ และวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า ทั้งสิ้น 19 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย โดยนักศึกษาทั้ง 19 คนที่สำเร็จหลักสูตรภายใต้โครงการดังกล่าว ได้รับโอกาสในการทำงานกับผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูในประเทศไทยต่อไป ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ในการร่วมผลักดันยกระดับระบบอาชีวศึกษาของไทย

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed