BMW SERVICE สร้างโอกาส

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย นำโดย มร.สเตฟาน ทอยเชอร์ต ประธาน ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก นำโดย บาทหลวงมานะชัย ธาราชัย อธิการ จัดพิธีร่วมลงนามในบันทึก ความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ BMW Service Apprentice Program อย่างเป็นทางการ สานต่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพอาชีวศึกษาไทยและทักษะและความสามารถของบุคลากรด้านยานยนต์ให้เทียบเท่าระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

โดยครั้งนี้ มีตัวแทนจากทั้งสององค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์และนักเรียนร่วมพิธีลงนามดังกล่าว ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก มร.สเตฟาน ทอยเชอร์ต ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการ BMW Service Apprentice Program ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ที่ได้เป็น  ส่วนสำคัญในการเสริมสร้างโอกาสทางทางอาชีพและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอาชีวะไทย เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการศึกษาด้านยานยนต์ในระบบทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการมอบทักษะความรู้และโอกาสเติบโตในสายงานช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญให้กับนักเรียนแล้ว ยังเป็นการเสริมความแข็งแกร่งใน   การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย”

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed