BIKE MAN

บริษัท ไบค์แมน จำกัด เปิดแผนธุรกิจดูแลและซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ภายใต้ชื่อ “ไบค์แมน (BikeMan)” ชูจุดเด่นระบบการบริหารจัดการร้านอย่างมืออาชีพได้มาตรฐานพร้อมทีมช่างผู้ชำนาญงานและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มหลังลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี เล็งจัดทำข้อเสนอพิเศษต่างๆ ให้กับลูกค้าที่เข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2556 ที่ผ่านมา ด้วยวิสัยทัศน์ “ผู้นำในการสร้างมาตรฐานการบริการและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์ BikeMan เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า”
“ไบค์แมน” เกิดขึ้นจากการศึกษารูปแบบการให้บริการด้านรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยที่พบว่าจะมี 2 รูปแบบหลักๆ กล่าวคือ รูปแบบที่ผู้ผลิตและจำหน่ายจักรยานยนต์เป็นผู้ดำเนินการผ่านเครือข่ายผู้จำหน่าย โดยบริษัทแม่มีการกำหนดแนวทางและระบบการทำงานอย่างชัดเจน แต่จะให้บริการเฉพาะรถจักรยานยนต์ยี่ห้อนั้นๆ เท่านั้น และรูปแบบที่เป็นร้านซ่อมจักรยานยนต์เล็กๆ ที่พบเห็นทั่วไป ซึ่งจะมีความโดดเด่นในเรื่องการให้บริการที่เป็นกันเอง ทั้งนี้ “ไบค์แมน” ได้นำจุดเด่นของ 2 รูปแบบดังกล่าว มานำเสนอเป็นบริการของทางบริษัทฯ กล่าวคือ เน้นการบริหารจัดการร้านอย่างเป็นระบบเพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินงานโดยมีการนำเทคโนโลยีไอทีมาใช้ในการบริหารจัดการร้านเพื่อให้สามารถตรวจสอบและบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการจัดทำหลักสูตรอบรมช่างและผู้ให้บริการเพื่อให้การบริการมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ยังคงรูปแบบการให้บริการที่เป็นกันเองกับลูกค้า พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายยี่ห้อให้ลูกค้าเลือกมากขึ้น

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed