สมาคมผู้นำเข้าฯ วอนรัฐบาลช่วย

สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ นำโดย คุณสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส นายกสมาคม เปิดเผยว่า “ทางตัวแทนคณะกรรมการสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ ได้เดินทางและยื่นฟ้องศาลปกครอง เพื่อให้ระงับการดำเนินการของกรมศุลกากร ที่ปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณ “ราคาประเมิน” ในส่วนของรถยนต์นำเข้าสำเร็จรูปใหม่จากยุโรป จากเดิม การคำนวณ “ราคาประเมิน” จะนำราคาจำหน่ายหน้าเว็ปไซค์ ที่ไม่รวม Vat หัก ค่าการตลาด ในอัตรา 43.46%  แต่ช่วงที่ผ่านมา ทางกรมศุลกากร ได้ปรับอัตราการหักค่าการตลาดใหม่ โดยเฉพาะรถหรูจากยุโรป ได้ ปรับอัตราลดลงต่ำสุด 5.94% จากราคาหน้าเว็ปไซค์ ที่รวม Vat  ทำให้ “ราคาประเมิน” ที่จะนำมาคำนวณภาษี มีค่าสูงจากเดิมมาก ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจของผู้นำเข้ารถยนต์อิสระรายย่อยเป็นอย่างมาก เนื่องจากทางกรมศุลกากรไม่มีการแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า ทำให้รถยนต์ที่นำเข้ามาในช่วงนี้ ต้องเสียภาษีสูงขึ้นกว่าเท่าตัว ส่งผลทำให้ภาระตกไปยังผู้บริโภคที่สั่งจองรถยนต์จากประเทศดังกล่าว ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการต้องประสบปัญหาขาดทุน เพราะไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าได้ เนื่องจากราคาดังกล่าวสูงกว่าที่ได้ตกลงกับลูกค้าไว้แล้ว ก่อนที่จะมีการสั่งและนำเข้ามาจำหน่าย         ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้ศาลปกครองพิจารณาและมีคำสั่งให้ทางกรมศุลกากรระงับการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการชั่วคราว และแจ้งกำหนดเวลาในการใช้แนวทางดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้ทางผู้ประกอบการมีโอกาสในการปรับตัว และกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับกับนโยบายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมฯ ยืนยันที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด และยินดีที่จะให้ความร่วมมือในทุกด้านที่ได้รับการแจ้งหรือร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐ”

อย่างไรก็ตาม คงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไป เกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์นำเข้า ของผู้นำเข้าอิสระ เนื่องจากบริษัทแม่ในต่างประเทศ ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ไม่ว่าดิสทริบิวเตอร์ จะเป็นผู้ขายหรือผู้นำเข้าอิสระ

 

 

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed