มิตซูบิชิ ยกระดับทักษะนักศึกษาอาชีวศึกษา

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องยนต์ให้แก่แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จำนวน 11 เครื่อง ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เพื่อยกระดับทักษะนักศึกษาอาชีวศึกษาผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานด้วยเครื่องยนต์จริง ทั้งจากภาคทฤษฏีและปฏิบัติเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนอาชีวะสาขาเทคนิคเครื่องกลสู่ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) เพื่อเตรียมตัวพัฒนาสู่บุคลากรที่เปี่ยมคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยต่อไป

งานนี้ คุณวชิรพงศ์ จินานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมการผลิต บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทยจำกัดและ คุณธนาวุฒิ ธีรกิติกร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยาการบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส(ประเทศไทยจำกัด ในฐานะตัวแทนจากบริษัทฯ พร้อมด้วย คุณกันตภณ คุณอมรเลิศ รองกรรมการผู้จัดการ มิตซูชลบุรี ร่วมส่งมอบเครื่องยนต์เพื่อการเรียนรู้จาก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทยจำกัด ให้กับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยมี คุณนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และ คุณมาโนช รังสีมณีรัตน์ อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ร่วมรับมอบเครื่องยนต์เพื่อการเรียนรู้

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed