บ๊อช แนะนำผู้ใช้รถควรเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ตามกำหนด

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ การดูแลรักษารถย่อมเป็นสิ่งที่ดี เพื่อที่จะได้เดินทางไกลอย่างมั่นใจ หนึ่งในนั้น คือ การดูแลเรื่องระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์คุณภาพดี ซึ่งจะช่วยปกป้องเครื่องยนต์ ลดค่าใช้จ่ายในการ ดูแลรักษาที่สูง และช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์

บ๊อชแนะนำผู้ใช้รถยนต์ควรเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอและควรลงทุนใช้น้ำมันที่มีคุณภาพดี บ๊อชนำเสนอน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์แบบสังเคราะห์แท้และกึ่งสังเคราะห์คุณภาพสูงที่พัฒนาจากประสบการณ์ด้านยานยนต์กว่า 130 ปี เครื่องยนต์ของรถยนต์ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวหลายชิ้นที่ต้องรับแรงดันและความร้อนที่สูงมากขณะทำงาน น้ำมันเครื่องหรือน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์มีบทบาทสำคัญในการปกป้องชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่ให้เกิดการสึกหรอและเสียหาย พร้อมกับปกป้องชิ้นส่วนจากความร้อนที่ไม่จำเป็นต่อการทำงานซึ่งเกิดจากการเสียดทานภายในเครื่องยนต์ คุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ขึ้นอยู่กับเกรดของน้ำมันตั้งต้นและสารเติมแต่งในสูตรของน้ำมัน ซึ่งส่งผลต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ตลอดทั้งช่วงอุณหภูมิเครื่องยนต์ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ทุกประเภทจะมีคุณภาพลดต่ำลงตามเวลาและการใช้งานเนื่องจากเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและการปนเปื้อน ดังนั้นจึงจำเป็น ต้องเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นเป็นประจำตามกำหนดการดูแลรักษารถยนต์ปกติ

บ๊อช บริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยียานยนต์ชั้นนำระดับโลกที่มีประสบการณ์กว่า 130 ปีแนะนำผู้ขับขี่ให้เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ทุกๆ 5000 กิโลเมตรสำหรับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์กึ่งสังเคราะห์ และ 10,000 กิโลเมตรสำหรับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์สังเคราะห์แท้ หรือทุกๆ 6 เดือน (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) บ๊อช ยังสนับสนุนให้ผู้ขับขี่เลือกลงทุนใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่มีคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงเครื่องยนต์ชำรุดเสียหาย ซึ่งนำไปสู่การซ่อมแซมเครื่องยนต์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง และอาจจะทำให้การเดินทางไปท่องเที่ยว หรือกลับบ้านในช่วงปีใหม่นี้ หมดสนุกได้

 

 

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed