“ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์”

ดีเกินคาด กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค จ.ลำปาง เงินสะพัดกว่า 225 ล้านบาท กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) แถลงความสำเร็จในการจัดงาน “ดีพร้อม มอเตอร์โชว์” (DIPROM MOTOR SHOW 2022) ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับภูมิภาค จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาด้วยยอดจองและซื้อรถภายในงานกว่า 200 คัน พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีจากกิจกรรม “ซื้อรถ…ลุ้นรถ” เตรียมเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ภาคเหนือ สนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบาย “ดีพร้อมแคร์” ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างแข็งแกร่งและเป็นรูปธรรม

         ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า “ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีในการมอบ”ของขวัญปีใหม่ 2565” ให้กับประชาชน โดยดําเนินการภายใต้นโยบายทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) อํานวยความสะดวกและลดต้นทุนผู้ประกอบการ 2) เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ 3) ยกระดับผู้ประกอบการ และ 4) ดูแลเกษตรกรและประชาชนนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดมหกรรมแสดงสินค้า DIPROM MOTOR SHOW 2022 จําหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อกระตุ้น ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และลดภาระให้ผู้บริโภค รองรับการเปิดประเทศหลังปิดประเทศเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และเป็นของขวัญให้กับประชาชนโดยพัฒนาศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือของดีพร้อม ที่เรียกว่า DIPROM Meeting Industrial Conference and Exhibition Center (DIPROM MICE CENTER) จังหวัดลำปาง ให้รองรับการจัดประชุมนิทรรศการและจัดแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค ทั้งธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจบริการต่างๆ ให้มียอดการเข้าพักและใช้บริการเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการยกระดับการเติบโตของอุตสาหกรรม ทั้งในระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง ระดับภูมิภาคในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และในระดับประเทศ” 

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed