การไถ่ชีวิต โค-กระบือ ตามโครงการพระราชดำริ

การรวมพลังของ 3 สื่อสารมวลชน รายการ AUTO LIKE TV ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 ตามมาด้วย รายการ MOTORS RADIO FM101 และเว็บไซต์น้องใหม่ www.autosawasdee.com รวมกัน นำเงินบริจาคร่วมกับพันธมิตร และพี่น้องๆ ในสายอุตสาหกรรมยานยนต์ ไปไถ่ชีวิตโค ตามโครงการพระราชดำริ ซึ่งประสานงานกับ โรงฆ่าสัตว์ปทุมธานี เพื่อเป็นพระราชกุศล สำหรับการตั้งธนาคาร โค-กระบือ ให้เกษตรกรที่ยากจน สามารถนำ โค-กระบือ เหล่านี้ ไปใช้เพื่อประกอบอาชีพ และตั้งต้นการทำการเกษตรที่ยั่งยืน งดใช้ปุ๋ยใช้ยาที่เป็นสารเคมี และนำพาเครื่องจักรออกนอกพื้นที่ เพื่อให้ โค-กระบือ ที่ไถ่ชีวิตแล้ว เข้าไปทำหน้าที่แทน อันเป็นที่มาของการทำการเกษตรแบบยั่งยืน โดย โค-กระบือ เหล่านี้ ห้ามนำไปฆ่าเพื่อเป็นอาหาร หรือเพื่อการจำหน่ายต่อ จะมีความผิดตามกฎหมาย และเมื่อ โค-กระบือ เหล่านี้ เสียชีวิตลง เกษตรกร ต้องนำซากเหล่านี้มาคืน กับโครงการพระราชกุศล ไถ่ชีวิต โค-กระบือ ต่อไป งานนี้มีผู้ร่วมบริจาคมากมาย ดังนี้


คุณศักดิ์ณรงค์ ฉันทศาสตร์,คุณอังคณา มะพล,คุณกาญจนา คล้ำมณี,คุณชนม์นภัสศรณ์ พูลสมบัติ,คุณวรัญญา อินอ่อน,คุณธันยธรณ์ สรรพสิริโยธิน,คุณอาทิตยา ทักษ์ชัย,คุณณัฐรัตน์ วรต่าย,คุณทิพย์วัลย์ คมเมธายิ่ง,คุณดลพร ศรลัมพ์,คุณประสิทธิ์ สุนทรโกมล,คุณวัฒนา สุนทรโกมล,คุณวาสนา สุนทรโกมล,คุณวรางคณา อุบลรัตน์,คุณวีระพงษ์ พุ่มผกา,คุณประมวล พุ่มผกา,คุณนุกูล พุ่มผกา,คุณเยาวลักษณ์ พุ่มผกา,คุณแม็กกี้ พุ่มผกา และ ครอบครัว พุ่มผกา ครอบครัว สุนทรโกมลครอบครัว เพชรเอม ครอบครัว มะพล ครอบครัว สรรพสิริโยธิน

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed