การเปิดตัวรถแข่ง “Black Pearl IX: Ubiquitous”

ในการแข่งขัน “Student Formula Japan 2017” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จับมือ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันระดับโลก “Student Formula 2017” การแข่งขันรถแข่งของนักศึกษาวิศวกรระดับโลก ที่ย่อส่วนมาจากการแข่งขันรถสูตร 1 เปิดตัว Black Pearl IX: Ubiquitous รถแข่งรุ่นล่าสุดลำดับที่ 9 โดยทีมนักศึกษาจากชมรม “KMUTT Formula Student” ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าการร่วมการแข่งขันในรายการ “Student Formula 2017” ระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน 2560 ณ จังหวัดชิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า มจธ. มีนโยบายในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และงานวิจัย เน้นการพัฒนานักศึกษาอย่างรอบด้าน การสนับสนุนและผลักดันให้นักศึกษาได้พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานโดยการลงมีทำ เรียนรู้ และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการได้มีโอกาสทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อหล่อหลอมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความพร้อมในการเข้าทำงานในสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ KMUTT Formula Student คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดดังกล่าวได้อย่างชัดเจน จากการพัฒนารถแข่ง Formula Student ซึ่งในปัจจุบันมีรถที่ถูกออกแบบและพัฒนาโดยทีมนักศึกษาถึง 9 คัน 9 รุ่น มีการส่งต่อด้านเทคโนโลยี และ know how จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อทำให้รถแข่งมีสมรรถนะในด้านต่างๆที่ดีที่สุดในการแข่งขัน

คุณธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันดังกล่าว กล่าวถึงแนวคิดในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในครั้งนี้ว่า นอกจากมาสด้าประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยแล้ว สิ่งสำคัญคือการมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และพัฒนาสังคมรอบด้านควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการศึกษาและการส่งเสริมเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เยาวชนกลายเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศ จึงเริ่มต้นด้วยการร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นทุนในการช่วยกันสร้างรถแข่งฟอร์มูล่าเพื่อลงทำการแข่งขัน และยังสามารถต่อยอดไปสู่เวทีระดับโลก ที่มิใช่แค่เพียงการศึกษาตามตำราหรือในห้องเรียนเท่านั้น แต่ต้องสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้จริงต่อยอดจนเกิดเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ดั่งเช่นทีม KMUTT Formula Student 2017 ที่มีดีเอ็นเอความเป็นนักสู้เฉกเช่นเดียวกับชาวมาสด้า

 

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed