YAMAHA แต่งตั้งผู้บริหารใหม่

มร.ชิเงโอะ ฮายาคาวะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ในนามบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ประกาศถึงความเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กร

เนื่องด้วย คุณประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จะครบวาระในการดำรงตำแหน่งภายในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลยุทธทางการตลาด 25 ปี ของ ยามาฮ่า คุณประพันธ์ ทุ่มเทอย่างหนักจนประสบความสำเร็จ หลายครั้ง และหลายด้าน แต่หลังจากนี้ การพ้นตำแหน่งของคุณประพันธ์ จำเป็นที่ทางบริษัทฯ ต้องมีการแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ขึ้นมาแทน คุณจินตนา อุดมทรัพย์ ผู้ซึ่งมีความสามารถ ในหลายด้าน และเป็นผู้ที่ทุ่มเทให้กับ ยามาฮ่า โดยตลอด เป็นที่คาดหมายจะได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่ง และนำพา ยามาฮ่า เดินหน้าต่อไป จึงได้มีการแต่งตั้ง คุณจินตนา ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ตั้งแต่ 1 มกราคม ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

 

 

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed