Vehicle to Infrastructure หรือ V2i

คำถาม คือ  Vehicle to Infrastructure  มันดีอย่างไร? ฟอร์ด ได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อสานฝันของคนเมืองให้กลายเป็นความจริง ฟอร์ด เชื่อว่า ผู้ขับขี่ในอนาคตสามารถใช้เทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อลดเวลาในการรอสัญญาณไฟจราจร และลดเวลาในการเดินทาง สำหรับผู้ขับขี่ในทวีปเอเชียที่ใช้เวลากว่า 20 นาทีต่อวัน ในการรอสัญญาณไฟจราจร เทคโนโลยีที่ฟอร์ดได้พัฒนาขึ้นจะมีบทบาทในการช่วยลดปัญหาการจราจรคำถาม คือ  Vehicle to Infrastructure  มันดีอย่างไร? ฟอร์ด ได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อสานฝันของคนเมืองให้กลายเป็นความจริง ฟอร์ด เชื่อว่า ผู้ขับขี่ในอนาคตสามารถใช้เทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อลดเวลาในการรอสัญญาณไฟจราจร และลดเวลาในการเดินทาง สำหรับผู้ขับขี่ในทวีปเอเชียที่ใช้เวลากว่า 20 นาทีต่อวัน ในการรอสัญญาณไฟจราจร เทคโนโลยีที่ฟอร์ดได้พัฒนาขึ้นจะมีบทบาทในการช่วยลดปัญหาการจราจร

ดังนั้น เทคโนโลยี  “Vehicle to Infrastructure หรือ V2i” ที่สามารถเชื่อมต่อยานพาหนะกับระบบการจราจร ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบในสนามทดลอง รวมทั้งโซนทดสอบในเมืองเซียงไฮ้ ที่สามารถแชร์ข้อมูลของระบบและสภาพจราจรโดยตรงไปยังรถยนต์ที่ใช้สำหรับการทดสอบในครั้งนี้ ลองจินตนาการถึงการสัญจรประจำวันที่ใช้เวลารอสัญญาณไฟแดงที่น้อยลง คุณจะมีเวลามากขึ้นในแต่ละวัน โดยเทคโนโลยี V2i ที่กำลังพัฒนาจะช่วยให้การสัญจรสะดวกและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น หากนวัตกรรมดังกล่าวของฟอร์ดผ่านการทดสอบและนำมาใช้จริง รถยนต์ในอนาคตจะติดตั้งด้วยระบบให้คำปรึกษาเรื่องความเร็วรถกับสัญญาณไฟจราจรที่เหมาะสมที่สุด หรือ Traffic Light Optimal Speed Advisory (TLOSA) ซึ่งเป็นระบบที่รายงานผู้ขับขี่เกี่ยวกับอัตราความเร็วที่ปลอดภัยที่สุด เพื่อช่วยลดเวลารอสัญญาณไฟแดง โดยตรวจสอบข้อมูลจากระบบขนส่ง และระบบสัญญาณไฟจราจร รถฟอร์ดที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้ได้รับการติดตั้งตัวรับ-ส่งสัญญาณที่ซ่อนไว้ในกระโปรงหลังรถ ดีไซน์ดังกล่าวสามารถแนะนำความเร็วรถที่เหมาะสมที่สุดกับสัญญาณไฟจราจร ผ่านทางเสียงและหน้าจอแสดงผล

ซึ่งก็ดีนะ แต่คำถาม คือ ต้องรออีกนานแค่ไหน แล้วประเทศไทย จะเลิกให้ตำรวจจราจรกดสัญญาณไฟจราจรได้เองเมื่อไหร่?

#ชีวิตคนไทยดีขึ้นถ้าตำรวจไม่คอยมายืนตามแยก

#มีความสุขแน่ถ้าฟอร์ดริเริ่ม

#หรือจะใช้ได้แต่ประเทศพัฒนาแล้ว

 

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed