TOYOTA แต่งตั้งประธานคนใหม่

หลังจาก 1 เมษายน 2560 มร.เคียวอิจิ ทานาดะ จะกลายเป็นตำนานของ โตโยต้า ประเทศไทย เนื่องจาก มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ จะเข้ามาเป็นเฮดคนใหม่แทน
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศแต่งตั้ง มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ ขึ้นดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการใหญ่” แทน มร. เคียวอิจิ ทานาดะ ซึ่งหมดวาระและได้รับการแต่งตั้งเป็น “ที่ปรึกษาบริหาร” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ที่ประเทศญี่ปุ่นแทน คนไทยมักเรียกตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ โตโยต้า ประเทศไทย ว่า ประธานโตโยต้า ตำแหน่งซึ่งคนไทยถือว่าใหญ่มาก และเป็นตำแหน่งสำคัญของบริษัทชั้นนำ ซึ่ง มร.เคียวอิจิ ทานาดะ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการใหญ่” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 และบริหารงานภายใต้ประสบการณ์การทำงานในประเทศไทยอย่างยาวนาน สามารถผลักดันให้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด คงความเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และก้าวสู่การเป็นหนึ่งในฐานการผลิตที่สำคัญของโตโยต้าในระดับโลก และในปี 2555 มร.เคียวอิจิ ทานาดะ ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหาร” ทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของโตโยต้าในประเทศไทยและในภูมิภาค ซึ่งสามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับบริษัทฯ และให้การสนับสนุนบริษัทในเครือของโตโยต้าในภูมิภาคนี้ ที่สำคัญ มร. เคียวอิจิ ทานาดะ เป็นผู้ริเริ่มและส่งเสริมโครงการสำคัญต่างๆ มากมาย อันเป็นประโยชน์ให้แก่องค์กรและประเทศไทย และหลังจากนี้ ตำแหน่งและหน้าที่เหล่านี้ จะได้รับการโอนย้ายมาให้ มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ ดูแลแทน ซึ่งหลายฝ่ายในสายเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กำลังจ้องจับตามอง

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed