TOYOTA บอกข่าวดีสำหรับวัยรุ่นสร้างตัว!

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรญี่ปุ่น เรียนต่อ 2 ปี อนาคตสดใส มีงานมั่นคง สำหรับวัยรุ่นสร้างตัว ที่อยากมีอนาคตที่ดี โดยวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2567 ภายใต้หลักสูตรอาชีวศึกษา ร่วมกับหลักสูตรการอบรมตามมาตรฐาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น หลังจบการศึกษาได้รับโอกาสเป็นช่างเทคนิค ช่างซ่อมตัวถังและสี ผู้บริหารงานบริการ หรือพนักงานอะไหล่ในศูนย์บริการโตโยต้า รวมทั้งศึกษาต่อปริญญาตรีในโครงการความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมถึงโอกาสทำงานในบริษัทชั้นนำด้านยานยนต์อื่นๆ หรือเข้าร่วมโครงการส่งนักศึกษาไปทำงานด้านเทคนิคยานยนต์ ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อมีโอกาสเข้ารับคัดเลือกไปทำงานที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ในประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับนักศึกษา 3 สาขางาน

1.เทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ

2.ธุรกิจการบริการยานยนต์

3.เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

1.จบการศึกษาระดับ ม.หรือ ปวช. ทุกสาขา (หรือเทียบเท่า)

2.ไม่จำกัดเพศ

3.สามารถอยู่หอพักประจำได้

พร้อมเงื่อนไขพิเศษ

1.นักศึกษาใหม่ได้รับ Samsung Galaxy S6 Life LTE หรือเทียบเท่า

2.ชำระค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่ 1 ครบ รับชุดเครื่องมือช่าง มูลค่า 6,100 บาท (จำนวนจำกัด)**

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด

1.มีทุนกู้ กยศ. / ทุนผู้แทนจำหน่ายฯ

2.ผ่อนชำระค่าธรรมเนียมได้ / รับบัตรเครติด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เว็ปไซท์ www.toyotacollege.ac.th

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed