TATA MOTORS เพิ่มทางเลือก

มร.ซานเจย์ มิชรา กรรมการผู้จัดการบริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด วางแผนในการจำหน่ายรถกระบะแชสซีส์เปล่า ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้า การเผย ทาทา ซีนอน ซิงเกิ้ล แค็บ 150 เอ็นเอ็กซ์เพิร์ธ แค็บ แชสซีส์ ให้กับตลาด เนื่องจาก TATA เล็งเห็นว่า การใช้กระบะในเชิงพาณิชย์ของลูกค้าในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบมาก บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จึงเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้า ด้วยการนำเสนอรถกระบะตอนเดียว ทาทา ซีนอน ซิงเกิ้ล แค็บ 150 เอ็นเอ็กซ์เพิร์ธ แค็บ แชสซีส์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (TATA Xenon Single Cab 150NX-PERT 4×2 Cab Chassis) พร้อมระบบเพลาท้ายแบบ HD เฮฟวี่ ดิวตี้ เสริมความมั่นใจให้ทุกงานบรรทุกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยวางราคาในการจำหน่ายรถรุ่นนี้ไว้ที่เพียง 484,900 บาท ก็เป็นเจ้าของได้แล้ว

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed