LAMINA ประหยัด

ลามิน่า รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เพราะ ฟิล์มลามิน่า กรองแสงคุณภาพยอดเยี่ยมของโลก ในฐานะฟิล์มกรองแสงรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับมาตรฐาน  U.S. Energy Star  จากสหรัฐอเมริกา และฟิล์มประหยัดพลังงานคุณภาพสูง เบอร์ 5 จากกระทรวงพลังงาน

อย่างไรก็ตาม ผู้นำในตลาดฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร โดยบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคารลามิน่า  ฟิล์มกลุ่มพิเศษลูมาร์ ผลิตโดยซีพีฟิล์มอิงค์ มาตรฐานไอเอสโอ 9001 ในเครือบริษัท อีสท์แมน เคมิคัล จากสหรัฐอเมริกา แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงนี้ กระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มอบให้กับผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ภายใต้ “โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก” เพื่อการลดการใช้พลังงานของประเทศ ถือเป็นมาตรฐานใหม่ในการทดสอบฟิล์มกรองแสงในประเทศไทย โดยศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทดสอบพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อนึ่ง ลามิน่า ยังเป็นฟิล์มกรองแสงเพียงรายเดียวในประเทศไทย ที่โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานยูเอส เอเนอยี สตาร์ ในฐานะฟิล์มประหยัดพลังงานคุณภาพสูง ด้วยมาตรฐานการตรวจสอบที่เข้มงวดเป็นพิเศษ โดยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ อีพีเอ (EPA – U.S. Environmental Protection Agency) ภายใต้เงื่อนไขหลัก 3 ประการ ประกอบด้วย หนึ่ง ฟิล์มจะต้องมีประสิทธิภาพช่วยประหยัดพลังงานได้สูงสุดจริง สอง ฟิล์มต้องช่วยประหยัดเงินให้ผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน และ สาม ฟิล์มต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed