ISUZU GROUP มอบทุนการศึกษา

กลุ่มอีซูซุมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย รวมมูลค่า 4.95 ล้านบาท โดยมูลนิธิกลุ่มอีซูซุในประเทศไทย  สานต่อนโยบายหลักในการเป็น “นิติบุคคลที่ดีของสังคมไทย”  จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 คัดสรรเยาวชนไทยที่มีผลการเรียนดี และมีจิตสาธารณะ จากสถาบันการศึกษา 235 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 694 คน

การมอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,950,000 บาท โดย มร.โทชิอากิ มาเอคาวะ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า “ในปีนี้มูลนิธิกลุ่มอีซูซุได้คัดเลือกเยาวชน   ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติตนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้ารับมอบทุนการศึกษาประจำปี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 30 โดยอีซูซุมุ่งหวังให้การมอบโอกาสแก่เยาวชนในครั้งนี้ เป็นบันไดอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของเยาวชนไทยให้ทัดเทียมกันในสังคม”

ด้วยวิสัยทัศน์องค์กรของกลุ่มอีซูซุอันแน่วแน่ คือ “วิถีอีซูซุ: ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” ทำให้ตลอดระยะเวลา 60 ปี ของการดำเนินธุรกิจอีซูซุในประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการศึกษา อาทิ การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม การสนับสนุนกองทุนวิจัยด้านวิศวกรรม การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์สนับสนุนโดยอีซูซุที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ การบริจาคแชสซีส์รถยนต์และเครื่องยนต์ให้กับสถานศึกษาต่างๆ โดยพันธกิจดังกล่าวจะยังคงดำรงเคียงคู่สังคมไทยต่อไปอย่างยั่งยืน นี่…คือ สิ่งดีๆ ที่อีซูซุ มอบให้สังคมไทย

 

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed