HONDA ทำกิจกรรม CSR พานักข่าวไปทำตามจิตกุศล

ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โรงเรียน ที่ช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำซ้อน ในโครงการของ “มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” เป็นองค์กรเอกชน ที่เกิดขึ้นจากจิตศรัทธาของประชาชนด้วยกันเอง

คุณอำนวยชัย ทองเพ่งพิศ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันกับสื่อมวลชน สายอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ ร่วมกันมอบของบริจาคที่จำเป็นสำหรับการใช้งานภายใน โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน อยู่บริเวณ รามอินทรา 34 แยก 19 ซึ่ง โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน แห่งนี้อยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลช่วยเหลือของ “มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” เป็น 1 ใน 10 โรงเรียน ที่มีเด็กรวมกันทั้งสิ้นกว่า 2,000คน เด็กเหล่านี้ ผู้ปกครองนำมาฝากเลี้ยงดู โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการฝึกเด็กให้ช่วยเหลือตัวเองได้ มักจะเป็นเด็กที่มีการพิการซ้ำซ้อนมากกว่า 2 อย่างขึ้นไป ส่วนใหญ่แล้ว โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน มักจะให้ผู้ปกครองส่งและรับเด็กเหล่านี้ตรงเวลา เพื่อที่จะได้ช่วยพัฒนาการให้มากขึ้น โดยจะมีเด็กเล็กๆ ตั้งแต่ 3 ขวบไปจนถึง 15 ปี ซึ่งจะให้การศึกษาเล่าเรียนจนถึง ป.6 จากนั้นเรียนขั้นที่สูงมากกว่า ก็จะได้รับการส่งตัวไปยังศูนย์ที่จังหวัดลพบุรี และเมื่อจบหลักสูตรที่ลพบุรี ก็จะได้รับการฝึกอาชีพต่อที่จังหวัดนครนายก โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน มีนักเรียนอยู่ทั้งสิ้น 65 คน มีครู 11 คน ผู้ช่วยครูอีก 11 คน มีพนักงานทั้วไปและแม่บ้านอีก 10 คน รวมทั้งสิ้น 32 คนเพื่อดูแลเด็กๆ การนี้ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนคุณครูดวงหฤษฎ์ ภูแพง เป็นผู้รับมอบสิ่งของบริจาคในครั้งนี้

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed