GM THAILAND รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น

มร.เอียน นิโคลส์ ประธานกรรมการ จีเอ็ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  รับมอบรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นระดับทองจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2560 จากมร. กลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นับเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน และการเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดีของสังคม โดยมีผู้บริหารและพนักงานของจีเอ็ม และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทยร่วมแสดงความยินดี

อนึ่ง เจนเนอรัล มอเตอร์ส และเชฟโรเลต เซลล์ ประเทศไทยได้รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นระดับทองจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2560 (2017 AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition) นับเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน และการเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดีของสังคม จีเอ็มได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลนี้จากการพิจารณาโครงการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทซึ่งต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติทั้ง 4 ประการ ได้แก่ ความใส่ใจในเป้าหมายทางธุรกิจและความต้องการของสังคม การสร้างประโยชน์ระยะยาวแก่เศรษฐกิจและสังคม การสื่อสารและแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และความยั่งยืนของโครงการรับผิดชอบต่อสังคม รางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินธุรกิจและการช่วยเหลือสังคม พร้อมกับมีการปฏิบัติงานที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวของจีเอ็ม

 

 

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed