FORD สนับสนุนทักษะเด็กไทย

การเปิดทักษะ เหมือนการได้เปิดมุมมองใหม่ๆ และยิ่งเป็นเยาวชนไทยด้วยแล้ว การต่อยอดก็ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญ ฟอร์ด เลยจัดตั้งให้มีการมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆ ในประเทศไทย
โดย ฟอร์ด ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาและการฝึกอบรมช่างฝึกหัดจำนวน 10 ทุน เป็นระยะเวลา 2 ปี รวมมูลค่า 500,000 บาท เพื่อพัฒนาและมอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากรช่างเทคนิค ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ” โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง ฟอร์ด ประเทศไทย โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม) และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมาจากวิชาความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนและประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง อย่างไรก็ตาม ระบบการศึกษาในประเทศไทยยังคงมีอุปสรรคและความท้าทายในหลายส่วน ซึ่งที่ฟอร์ด เรามีความพร้อมในการสนับสนุนโครงการ “เปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ” ทั้งด้านความรู้ความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์ และโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง ซึ่งเป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีมาตรฐานระดับโลก
คุณศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย หรือพี่กิ๋งของเรานี้ ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ “เปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ” จะเริ่มขึ้นในปี 2560 นี้เป็นปีแรก โดยมีกำหนดการเริ่มกิจกรรมในช่วงไตรมาสที่ 2 และคาดว่าจะเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2562 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในแผนกสายงานการผลิตให้แก่บุคลากรในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ 2 กลุ่มหลัก โดยแบ่งอัตราการมอบทุนให้แก่พนักงานฟอร์ด จำนวน 5 ทุน และนักเรียนอาชีวะศึกษาทั่วไปอีกจำนวน 5 ทุน ตลอดระยะเวลา 4 ภาคการศึกษา ผู้ที่ได้รับทุนจะได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเป็นช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้นจากวิทยากรมืออาชีพ ทั้งจากห้องเรียนภายในวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงกับช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญภายในโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม รวมถึงประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรอง ประกาศนียบัตรจากฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี และได้รับวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed