FORD รับรางวัล

จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพรถใหม่ Initial Quality Study หรือ IQS และการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อสมรรถนะ ระบบปฎิบัติการ และการออกแบบรูปลักษณ์ของรถยนต์ Automotive Performance, Execution and Layout หรือ APEAL ในประเทศไทย ประจำปี 2559 โดย เจ.ดี. พาวเวอร์ พบว่า ฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่นดับเบิ้ลแค็บ มีคะแนนสูงสุดในประเภทรถกระบะรุ่นดับเบิ้ลแค็บ
ผลการสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2559 ที่ผ่านมา ทั้ง 2 รายงาน ของ เจ.ดี พาวเวอร์ ประเมินจากรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ และรถยนต์อเนกประสงค์จำนวนทั้งสิ้น 82 รุ่น จากทั้งหมด 13 ยี่ห้อ โดยได้ศึกษาวิจัยได้จากการประเมินคำตอบของเจ้าของรถใหม่จำนวน 4,813 ราย ที่ซื้อรถในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559
ปรากฏว่า ฟอร์ด เรนเจอร์คว้ารางวัล IQS การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพรถใหม่ (IQS) เป็นการศึกษาปัญหาคุณภาพรถยนต์ใหม่ที่เจ้าของรถยนต์ประสบในช่วง 2 – 6 เดือนแรกของการเป็นเจ้าของ โดยการศึกษานี้ได้สอบถามถึงปัญหาหรือความผิดปกติมากกว่า 200 รายการ และจัดกลุ่มปัญหาหรือความผิดปกติที่พบเป็น 8 หมวดหมู่ ได้แก่ ปัญหาภายนอกรถยนต์ ปัญหาเครื่องยนต์และระบบเกียร์ ปัญหาประสบการณ์ในการขับ ปัญหาจากภายในรถยนต์ ระบบระบายอากาศและระบบแอร์ (HVAC) ปัญหาด้านเครื่องเสียง ปัญหาด้านความบันเทิง และระบบนำทาง ปุ่มควบคุมและแผงหน้าปัด ปัญหาจากที่นั่ง ซึ่งล้วนแต่ ส่งผลให้ ฟอร์ด เรนเจอร์ ได้รับรางวัล จากคุณภาพของสินค้าที่ดีเลิศ

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed