FORD นำทีมอาสาสมัคร

งานเพื่อสังคมก็มา ทำเพื่อสาธารณะวนไป  Ford Global Caring Month มอบน้ำให้ชุมชนในโครงการ Water Go Green ซึ่ง ฟอร์ด ประเทศไทย นำอาสาสมัครพนักงานฟอร์ดและผู้จำหน่ายฟอร์ด พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน กว่า 50 คน เดินหน้ากิจกรรม Ford Global Caring Month ประจำปี 2017

โดย ฟอร์ด ร่วมมือสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และส่วนราชการอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ในโครงการ Water Go Green ร่วมแรงร่วมใจสร้างระบบจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมกับปลูกต้นไม้มงคล 9 ชนิด ให้กับโรงเรียนบ้านบึงตาต้า ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นชุมชนที่ยังขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค ฟอร์ดนำทีมอาสาสมัคร ร่วมกับชุมชนในบริเวณโรงเรียนบ้านบึงตาต้า ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม) ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตามโครงการระบบจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ “Water Go Green”ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านบึงตาต้าและคนชุมชนให้ได้เข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งการอุปโภคและบริโภค นอกจากนี้ อาสาสมัครฟอร์ดและคณะสื่อมวลชนยังได้แสดงพลังจิตอาสา ร่วมกันปลูกปลูกต้นไม้มงคล จำนวน 9 ชนิด ชนิดละ 9 ต้น ได้แก่ มะม่วงมหาชนก จำปา ขนุน ยอ มังคุด  มะยม ทุเรียน แก้ว มะตูม รวม 81 ต้น โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการขุดดิน ผสมดินปลูก และการนำมาปลูกลงดิน เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนใส่ใจและเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน และยังช่วยให้พื้นที่แห้งแล้งกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกด้วย

 

 

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed