Chevrolet เน้นความปลอดภัยในโรงงาน

การผลิตรถยนต์ เชฟโรเลต ของ เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทยในจังหวัดระยองคว้ารางวัลด้านความปลอดภัยระดับโลกของจีเอ็มจากความโดดเด่นในการดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากจีเอ็ม โกลเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา
จากการดำเนินงานที่เป็นเลิศในอเมริกาเหนือ ยุโรป ลาตินอเมริกา และเอเชีย-แปซิฟิก โรงงานของ จีเอ็ม ได้รับรางวัลยกย่องความสำเร็จเมื่อปีที่แล้วในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัย พนักงาน คุณภาพ การตอบสนอง ผลผลิต ต้นทุน สิ่งแวดล้อม ระบบการผลิต การเปิดตัว การดูแลลูกค้าและบริการหลังการขาย การส่งมอบตรงเวลา รวมถึงศูนย์การผลิตทรงคุณค่าสูงสุด ศูนย์การผลิตของจีเอ็ม ประเทศไทยได้รับรางวัลนี้ในสาขาความปลอดภัยจากการเป็น ศูนย์การผลิตที่มีการดำเนินการป้องกันเชิงรุกต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้ดีที่สุด ซึ่งเป็นการดำเนินการที่มุ่งป้องกัน ลดทอน และขจัดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นด้วยการดำเนินมาตรการความปลอดภัยมากมาย อาทิ Safe Operation Practice, Safety Observation Tour และEmployee Safety Concern Process

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed