“ราซกัตลิโอกลู” เบิ้ลชัย เช็ก “ยามาฮ่า” ซิวแชมป์ทะลุ 100 เวิลด์ซูเปอร์ไบค์

ยามาฮ่า เรซซิ่ง เฉลิมฉลองแชมป์ที่ 100 และ 101 บนเวทีเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ หลัง โทปรัค ราซกัตลิโอกลู #1 แชมป์โลกสังกัดพาต้า ยามาฮ่า วิธ บริกซ์ เวิลด์เอสบีเค ผงาดคว้าดับเบิ้ลวินเนอร์โพเดี้ยม จากการชิงชัยในสนามที่ 6 ศึกเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา  ศึกซูเปอร์ไบค์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2022 สนามที่ 6 ของฤดูกาล ดวลความเร็วระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ออโตโดรม โมสต์ สาธารณรัฐเช็ก ระยะทางต่อรอบ 4.212 กิโลเมตร ชิงชัยทั้งสิ้น 3 เรซ ในรายการโปรเซคโก ดีโอซี เช็ก ราวนด์ โดย โทปรัค ราซกัตลิโอกลู #1 แชมป์โลกคนปัจจุบัน สังกัดพาต้า ยามาฮ่า วิธ บริกซ์ เวิลด์เอสบีเค ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม บิดคว้าโพเดี้ยมอันดับ 2 จากการชิงชัยในเรซแรก ก่อนที่จะรีดฟอร์มเก่งเหมาแชมป์ในเกมซูเปอร์โพลเรซ…

 
Read More

GWM วางรากฐานสร้างกำลังบุคลากร

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพและการเรียนรู้ของเยาวชนไทย ประกาศจับมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อศึกษา ออกแบบ ตลอดจนสร้างอุปกรณ์ชุดฝึกยานยนต์สมัยใหม่จากรถยนต์จริงสำหรับใช้ในการเรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน พร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาต้นแบบจักรกลการเกษตรดัดแปลงซึ่งใช้มอเตอร์และแบตเตอรี่จากยานยนต์ไฟฟ้า ตอกย้ำความมุ่งมั่นในฐานะผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าของไทย (xEV Leader) ที่พร้อมพัฒนาทักษะบุคลากรคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์สำหรับใช้ในโครงการฯ ตามความเหมาะสม สร้างทักษะการพัฒนาและการประยุกต์ดัดแปลงต้นกำลังจากยานยนต์ไฟฟ้าผ่านประสบการณ์จากการทดลองใช้ต้นแบบอุปกรณ์ชุดฝึก และการพัฒนาสร้างต้นแบบเครื่องจักรกลการเกษตรดัดแปลงที่ใช้ต้นกำลังจากชิ้นส่วนรถยนต์ของบริษัทฯ โดยนอกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครแล้ว โครงการยังครอบคลุมสถานศึกษาในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์อีก 3 แห่งภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาอีกด้วย ได้แก่ 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) 2. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี (ช่าง และวิศวกร) และ 3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน (ชีวภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้รับเกียรติจาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี โดยมี นายไมเคิล ฉง ผู้จัดการทั่วไป เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมลงนาม ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านที่สู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้า และกระตุ้นให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญความจำเป็น และประโยชน์จากการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง การพัฒนาอาชีวศึกษาในการศึกษาและพัฒนากระบวนการ คิดค้น ดัดแปลงเครื่องจักรกลการเกษตรซึ่งใช้ต้นกำลังมอเตอร์และแบตเตอรี่จากยานยนต์ไฟฟ้า มาเพื่อเป็นต้นแบบใช้การเรียนการเกษตรให้มีความทันสมัย ให้มีความก้าวไกล จะเป็นอีกคำตอบหนึ่งของการพัฒนาประเทศ เพราะกำลังคนอาชีวศึกษา ซึ่งถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญ ทั้งภาคการเกษตร และในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงในภาคธุรกิจบริการ ดังนั้น อาชีวศึกษาจึงต้องเร่งสร้างขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะที่จำเป็น เพื่อให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งในการพัฒนาผู้เรียน จึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างคนที่มีคุณภาพ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะนำพาให้การจัดการอาชีวศึกษาบรรลุสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ในอนาคต” มร.ไมเคิล ฉง ผู้จัดการทั่วไป เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เกรท วอลล์ มอเตอร์ เห็นศักยภาพในหลายๆ ด้านของประเทศไทยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานทางเลือก หนึ่งในความมุ่งมั่นและความตั้งใจของเราคือการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทยทั้งในด้านทักษะสมัยใหม่ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมไปถึงการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษารวมถึงคณะครูอาจารย์ ได้เก็บเกี่ยวองค์ความรู้เชิงลึกด้านยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อใช้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และในอนาคต บุคลากรเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเติมเต็มความพร้อมให้กับระบบนิเวศทางยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคได้อย่างแท้จริง” คุณสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า “ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ในสภาวะของพลังงานเชื้อเพลิงโดยเฉพาะน้ำมันราคาสูงขึ้น และประกอบกับรัฐบาลสนับสนุนในเรื่องของอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มของ S Curve New Curve ซึ่งมีกลุ่มของยานยนต์ไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับกระบวนการในเรื่องของการพัฒนาประเทศ และนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นในการที่ปรับตัวเพื่อจะผลิตและพัฒนากำลังคนของอาชีวะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และภาคอุตสาหกรรมซึ่งในส่วนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในสังกัดอาชีวศึกษา  ที่ได้รับมอบนโยบายว่าทำอย่างไรที่จะพัฒนา จะต้องใช้เทคโนโลยี เข้าไปในเรื่องของการบริหารจัดการในสถานศึกษาเกษตรกรรม ประกอบกับ สอศ. มีสถานศึกษาซึ่งเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเราเน้นที่ผลิตและพัฒนากำลังคนกลุ่มนี้ให้เป็นนวัตกร  เพื่อเป็นผู้ผลิต คิดค้นนวัตกรรม และการดัดแปลง โดยจะเริ่มต้นกระบวนการศึกษานำร่องในวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 แห่ง  ได้แก่ 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) 2. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี (ช่าง และวิศวกร) และ 3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน(ชีวภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร)   และการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ซึ่งมีองค์ความรู้เข้ามาเติมเต็ม ในเรื่องของการพัฒนาออกแบบ ซึ่งก็จะทำให้เกิดความสมบูรณ์ และได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม” ผศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีความยินดีที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับกระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการยกระดับแวดวงอุดมศึกษาของไทยอย่างก้าวกระโดด โดยทางมหาวิทยาลัยฯ จะทำงานร่วมกับ เกรท วอลล์ มอเตอร์ และ สอศ. ตลอดจนสถานศึกษาในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับกำลังคนที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ทางภาครัฐกำลังเน้นผลักดันการเติบโตให้กับประเทศไทย” ความร่วมมือทางการศึกษาในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางสังคม การพัฒนาชุมชน การสืบสานความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของเยาวชน ผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรในภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในฐานะ “บริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก” (Global Intelligent Technology Company) ไม่เพียงจะมุ่งมั่นขับเคลื่อนเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย แต่ยังให้ความสำคัญกับการจ้างงานและการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรไทย โดยผ่านทางความร่วมมือกับพันธมิตรภาคส่วนต่างๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ พัฒนาทักษะทางอาชีพ และเสริมสร้างประสบการณ์ทำงานในสภาพแวดล้อมจริงให้กับเยาวชนชาวไทย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ตามแนวทางการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม             

 
Read More

มิตซูบิชิ ชวนวิ่งการกุศล

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดกิจกรรม ซึ่งร่วมสนับสนุนโดย มูลนิธิ   มิตซูบิชิ มอเตอร์สประเทศไทย ขอเชิญชวนนักวิ่งทุกท่านร่วมวิ่งการกุศล ครั้งที่ 3 หรือ “Mitsubishi Motors Charity Run 2022” ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 บนเส้นทางอ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากงานวิ่งการกุศลจะนำไปสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รายการวิ่งการกุศลในปีนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 500 บาท) และ Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 600 บาท) โดยเส้นทางการวิ่งจะเริ่มจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งเป็นจุดปล่อยตัว และวิ่งผ่านเส้นทางธรรมชาติอ่างเก็บน้ำบางพระ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชลบุรี ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานวิ่งการกุศลได้ที่ https://c55events.com/mitsubishirun2022 หรือ Facebook Page: Wingnaidee โดยผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับเสื้อและหมายเลขวิ่ง สำหรับนักวิ่งชายและหญิงที่วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรก    ในประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร จะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลค่า 1,500 บาท สำหรับนักวิ่งชายและหญิงที่วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรกในประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร จะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลค่า 4,000 บาท สำหรับผู้วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรกในแต่ละกลุ่มอายุของการวิ่งประเภท Mini Marathon จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท สำหรับรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท และ 500 บาท ตามลำดับ  

 
Read More

ฮอนด้าส่ง RR-R ให้ลูกค้าสายสปอร์ต ผ่านกิจกรรม RR Master บนสนามแข่งระดับโลก

ฮอนด้าบิ๊กไบค์เปิดโอกาสให้ผู้ครอบครองรถบิ๊กไบค์ Honda CBR1000RR-R ได้สัมผัสถึงความสามารถขั้นสุดของ RR-R technology ที่พัฒนาเพื่อการขับขี่ในสนามแข่งออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรม Honda RR Master พร้อมส่งมอบประสบการณ์การขับขี่เสมือนนักบิดตัวจริง โดยมีนักแข่งชั้นนำของฮอนด้าให้คำแนะนำแบบตัวต่อตัว ทั้งนี้ กิจกรรม Honda RR Master ได้เปิดโอกาสให้เจ้าของรถ Honda CBR1000RR-R ได้ดึงสมรรถนะขั้นสุดของ 3 เทคโนโลยี ประกอบไปด้วย เทคโนโลยีแรก 6-AXIS INERTIAL MEASUREMENT UNIT (IMU) ของ Bosch ที่ช่วยควบคุมบาลานซ์ของตัวรถ โดยการจับค่าองศาของตัวรถ อัตราการเร่ง และคำนวณผ่าน แอลกอริทึ่ม ช่วยควบคุมความสมดุลของตัวรถเวลาเข้าโค้งได้อย่างแม่นยำ เทคโนโลยีที่สอง ระบบควบคุมคันเร่งไฟฟ้า Throttle by wire (TBW) ทำงานผ่านระบบเซนเซอร์ เพิ่มความรู้สึกในการขับขี่ที่เป็นธรรมชาติมากกว่า และทำให้การควบคุมคันเร่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เทคโนโลยีที่สาม ระบบช่วยออกตัวจากจุดหยุดนิ่ง (Start Control Mode) Mode สำหรับการออกตัวในสนามแข่ง โดยจะล็อกรอบเครื่องยนต์ตามที่เลือกระดับไว้ เพื่อให้สูญเสียกำลังน้อยที่สุด ส่งผลให้ผู้ขับขี่มีสมาธิในการควบคุมคลัชได้อย่างเต็มที่ สำหรับผู้ที่อยากปลดล็อกการขับขี่ให้ได้ฟิลเหมือนนักแข่ง ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : www.hondabigbike.com เฟซบุ๊กฮอนด้าบิ๊กไบค์ : fb.com/HondaBigBikeTH #RRMaster #CBRTypeRR #CBR1000RRR #CBR600RR #HondaBigBike #ExcitedTheWorld #HondaBigBikeThailand #WhatStopsYou #มุ่งไปอย่าให้อะไรมาหยุด #รถจักรยานยนต์ฮอนด้า #ThaiHonda #HondaThailand  

 
Read More
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed