ไทยยานยนตร์ จัดกิจกรรมขับปลอดภัย

สำหรับประสบการณ์ดีๆ สำคัญพอๆ กับการขับรถดีๆ การเปิดประสบการณ์การขับรถยนต์โฟล์คสวาเกน Caravelle T6 อย่างมืออาชีพ ต้องมีการอบรมอย่างใส่ใจ บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อพนักงานขับรถ “Thaiyarnyon Driver Experience Caravelle Comfort T6” สำหรับลูกค้ารถยนต์โฟล์คสวาเกนโดยเฉพาะ โดยมี คุณบุญส่ง   ผจงกิจพิพัฒน์  ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค และ คุณนันท์ ไชยกร  วิศวกรยานยนต์ บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด ร่วมให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะการเป็นพนักงานขับรถมืออาชีพ เรียนรู้การขับขี่ปลอดภัย พร้อมแนะนำเทคนิคการสร้างภาพลักษ์ที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจ รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจในการสังเกตน้ำมันเครื่องด้วยตนเอง เพื่อเสริมสมรรถนะให้แก่เครื่องยนต์รถโฟล์คสวาเกน  โดยเฉพาะ ซึ่งผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ จะได้รับประกาศนียบัตรแสดงความเป็นพนักงานขับรถมืออาชีพ จัดกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรมวีโฮเทล

 

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed