เรนาสโซ มอเตอร์ มอบอาหารกล่อง “ปันสุข ปันอิ่ม”

บริษัท เรนาสโซ มอเตอร์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ลัมโบร์กินีอย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทย ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ผุดโปรเจค “ปันสุข ปันอิ่ม” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ติดเชื้อที่กักตัวในชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยส่งมอบอาหารกล่องที่ปรุงสดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวม 1,500 กล่อง ตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมา อาทิ ชุมชนสามัคคีร่วมใจ บางเขน, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ชุมชนชายคลองเสนานิคม เขตจตุจักร, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตจตุจักร

คุณอภิชาติ ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท เรนาสโซ มอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อปีที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งพลังสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ในรูปแบบต่างๆ อาทิ สนับสนุนเครื่องมือช่วยใส่ท่อหายใจชนิดวีดีทัศน์ และเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางกระบอกฉีดยาอัตโนมัติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี รวมถึงจับมือกับลัมโบร์กินีคลับไทยแลนด์ในการมอบงบประมาณจำนวน 1,470,000 บาท พร้อมเจลเเอลกอฮอล์ และชุด PPE จำนวน 600 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของมูลนิธิและโรงพยาบาล 7 แห่งในประเทศไทย เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแบบรอบด้าน โปรเจคมอบอาหารกล่อง “ปันสุข ปันอิ่ม” ในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นการช่วยเหลือสู่ระดับชุมชนเพื่อให้ผู้ติดเชื้อที่กักตัวเข้าถึงสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตได้อย่างสะดวก ทั้งยังช่วยสนับสนุนกิจการร้านอาหารขนาดเล็กให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้อย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน”

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed