เชลล์ มอบเงิน 1,000,000 บาท สนับสนุนโครงการครัวหอการค้าไทย

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ (ที่ 2 จากซ้าย) ดร.ศรีรัชต์ธนะรัชต์ กรรมการบริหารฝ่ายรัฐกิจและองค์กรสัมพันธ์ (ที่ 1 จากซ้าย) มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่ครัวหอการค้าไทยโดยมี นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากขวา) และดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (ที่ 1 จากขวา) เป็นผู้รับมอบเพื่อสนับสนุนโครงการ “ครัวหอการค้าไทย และหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดส่งอาหารปรุงสุกจากครัวชุมชนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ประจำหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย เชลล์ในฐานะพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของคนในสังคม พร้อมอยู่เคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์ ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตินี้ได้โดยเร็ว

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed