ลามิน่ามินิสานฝัน  ปีที่ 7

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคารลามิน่า  ฟิล์มกลุ่มพิเศษลูมาร์ ผลิตโดยซีพีฟิล์มอิงค์ มาตรฐาน ISO 9001 ในเครือบริษัท อีสท์แมน เคมิคัล จากสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระธูเล่ จากสวีเดน ผลิตภัณฑ์เคลือบปกป้องรถยนต์ เรือ อากาศยาน ไทรบอส จากอังกฤษ ผลิตภัณฑ์ลำโพงติดรถยนต์ระดับไฮเอนด์ โซนิค ดีไซน์ จากญี่ปุ่น และฟิล์มนิรภัยติดกระจกด้านนอกรถ เบรย์ คุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกา แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ส่งมอบอาคารห้องสมุดหลังใหม่ในโครงการ “ลามิน่ามินิสานฝัน”  ปีที่ 7

งานนี้ โรงเรียนบ้านห้างสูง (เกตุวัตถาประชาเคราะห์) อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ให้การต้อนรับ คุณจันทร์นภา  สายสมร กรรมการผู้จัดการ และ คุณนิคม เพชรกำเนิด ประธานกลุ่มกระทิงโทน พร้อมทีมอาสาสานฝัน ร่วมพิธีส่งมอบอาคารห้องสมุด โดยมี คุณคมน์บูรณ์ ธัญญหเสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผอ.เสาวลักษณ์ โสมะทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้างสูง และคุณอนันต์ จิรารัตนกุลชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้างสูง เป็นตัวแทนรับมอบ สำหรับอาคารห้องสมุดนับว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการเรียนการสอน เนื่องจากโรงเรียนบ้านห้างสูงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเนินนารายล้อมด้วยป่ายางพารา ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ประมาณ 60 กิโลเมตร เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 117 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 คน แต่มีอาคารเรียนเพียง 2 หลัง ซึ่งนับว่าไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมหรือการจัดการเรียนการสอนทักษะพิเศษต่างๆ  “โครงการลามิน่ามินิสานฝัน” จึงเข้ามาทำการก่อสร้างอาคารห้องสมุด พื้นที่ 72 ตารางเมตร เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และนับเป็นอาคารหลังแรกที่ลามิน่ามินิสานฝันดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานรอบนอกและติดตั้งตัวกันนกใต้ชายคา

ทั้งนี้โครงการลามิน่ามินิสานฝัน เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน เนื่องจากโรงเรียนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือและขาดแคลนยังมีอยู่มากมาย ดังนั้นโครงการนี้จึงได้ถือกำเนิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโรงเรียนให้มีอาคารประกอบการเรียนหรือซ่อมแซมอาคารเรียนให้ใช้งานได้

 

 

 

 

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed