ลมหายใจไร้มลทิน

มูลนิธิ ลมหายใจวไร้มลทิน มอบชุดตรวจ ATK สนับสนุนการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยงานนี้ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ Antigen Test Kit หรือ ATK  จำนวน 200 ชุด ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา โดยได้รับเกียรติจาก คุณกันตพงศ์ ช้างนิล ปลัดอำเภอท่าศาลา คุณธนกร มะโนสงค์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา และ คุณจิรวรรณ ทิศคงทอง ผู้อำนวยการศูนย์พักคอย อบต.ท่าศาลา รับมอบเพื่อนำไปตรวจเชิงรุกป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และรายละเอียดมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินได้ที่ www.lomhaijai.org  facebook.com/lomhaijaimotorexpo

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed