รางวัลใหญ่ในงาน Big

ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป ประกาศรางวัลเกียรติยศ Big Best Car of The Year 2017 – 2018 และ Big Best BigBike of The Year 2017 – 2018  แก่รถยนต์ รถอเนกประสงค์ และมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ด้วยความชื่นชมในคุณสมบัติดีเด่น ยอดเยี่ยม รวม 32 รางวัล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้อรถในงาน Big Motor Sale 2018

มหกรรมยานยนต์เพื่อขายแห่งชาติ รวมถึงเป็นแนวทางสำหรับค่ายรถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถยุคใหม่ให้ได้มากที่สุด โดยจะมีพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม ณ ไบเทค บางนา พร้อมเลือกชม เลือกซื้อได้ในงาน Big Motor Sale 2018 ระหว่างวันที่ 18 – 26 สิงหาคม 2561

อย่างไรก็ตาม คุณจรวย ขันมณี  ประธานกรรมการบริหาร ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป  ในฐานะผู้ก่อตั้งและเจ้าของรางวัล  Big Best Car of The Year และ Big Best BigBike of The Year รางวัลที่ประกาศความเป็นผลิตภัณฑ์ “ดีเด่นยอดเยี่ยม” ประจำปีสำหรับรถยนต์ รถอเนกประสงค์  และ มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ ที่ขึ้นโชว์รูมจำหน่ายทั่วไปในระหว่างเวลาที่กำหนด จากการทำงานด้านเทคนิคและทดลองขับขี่ของบรรณาธิการบริหาร  บรรณาธิการฝ่ายเทคนิค  คณะกรรมการฝ่ายประกาศรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประกาศไว้เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการเลือกซื้อเลือกใช้รถให้เหมาะสมสำหรับประชาชนทั่วไปคณะกรรมการประกาศรางวัล ประกอบด้วย คุณจตุพร ขันมณี คุณองอาจ จรุงศรี คุณวิเชียร ไชยอนงค์ศักดิ์ คุณวิภาวี  สิทธิโยธาคาร คุณอภิชาติ สุวรรณโพธิ์ศรี คุณตุลย์ วงศ์ไชยคง คุณวิศณุพร  ดวงแก้ว คุณนพพร  ขันโท คุณสุพิสัณห์  อ่อนนวล   คุณวรเทพ  แสงพลู คุณณัฐพร  นามจักร คุณนันนวัฒน์  บารมี คุณชนัต  วิจารณบุตร คุณธีรยุทธ  จิรชัยดิฐสำราญ คุณกฤดิ  หิโตปกรณ์ โดยรางวัลประจำปีนี้ ทั้งหมด  32 รางวัล ในชื่อ  Big Best Car of The Year 2017-2018 และ Big Best BigBike of The Year   2017-2018   สำหรับรถยนต์  รถอเนกประสงค์  และ มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ ที่มีการจำหน่ายระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 แต่ละรางวัลดีเด่นยอดเยี่ยมทั้งหมดจะหาชมและสั่งจองสั่งซื้อได้ในงาน Big Motor Sale 2018 ระหว่างวันที่ 18-26 สิงหาคม 2561 ที่ ไบเทค บางนา  กรุงเทพมหานคร

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed