รถไฟฟ้า จาก บีเอ็มดับเบิลยู

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย นำโดยคุณกฤษฎา อุตตโมทย์  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กร และคุณเศรษฐิพงศ์ อนุตรโสตถิ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย มอบรถยนต์ปลั๊กอิน ไฮบริดบีเอ็มดับเบิลยู 330e M sport ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี  และรศ.ดร.อังคีร์ ศรีภคากร  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะ เพื่อใช้ในการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มนวัตกรรมสำหรับอนาคตในประเทศไทย ภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มนวัตกรรมสำหรับอนาคต ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมสนับสนุน “โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มนวัตกรรมสำหรับอนาคต” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะคณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน มุ่งศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานของยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงพฤติกรรมในการขับขี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปูรากฐานไปสู่อนาคตแห่งยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

 

 

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed