ยามาฮ่าเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคโควิด-19

การส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ จ.สมุทรปราการ คุณสุรชัย เพชรพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายธุรการทั่วไปบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภครวมมูลค่า 50,000 บาท ให้แก่ คุณอำนวย สุวรรณรักษ์อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดำเนินการบรรจุลงถุงยังชีพ และส่งมอบให้กับกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อใช้สำหรับการดำรงชีพในช่วงวิกฤติ

สำหรับการส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการ “ยามาฮ่าร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย Covid-19” ซึ่งทาง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งมอบในครั้งนี้มีขึ้น ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed