มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลือก เอช เซม รถชมวิวไฟฟ้า

นับเป็นส่วนหนึ่งของ มหาวิทยาลัยสีเขียว โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเลือก เอช เซม รถชมวิวไฟฟ้าขนาด 23 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน ให้บริการนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในโครงการรถรางไฟฟ้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือ UBU Tram เพื่อลดการใช้น้ำมัน และมลพิษทางอากาศ เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed