ฟอร์ด สร้างแรงบันดาลใจเพื่อหญิงไทย

ฟอร์ด ประเทศไทย หนุนผู้หญิงให้เป็นใหญ่ ทัดเทียมผู้ชาย เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลตลอดเดือนมีนาคม ล่าสุดนำทีมผู้บริหารและตัวแทนพนักงานร่วมกับมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2543 เพื่อให้การสนับสนุนและสร้างความตระหนักในการพัฒนาตนเองของผู้หญิงและเยาวชนหญิงที่ขาดโอกาส ผ่านทางการฝึกอบรมด้านอาชีพและการพัฒนาตนเองตามความเหมาะสม ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกัน
นางสาวศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า “เราต้องการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงและเยาวชนหญิง จึงได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้ผู้หญิงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและลุกขึ้นมาทำตามความฝันให้สำเร็จ พร้อมแนะแนวเรื่องการนำแรงบันดาลใจมาเป็นพลังในการดำเนินชีวิต ซึ่งฟอร์ดขอเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงทุกคนคิดบวก สู้ฝ่าฟันต่ออุปสรรคอย่างไม่ท้อถอย ในกิจกรรมบรรยายพิเศษ นางสาววรางคณา มัยลาภ อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้จำหน่ายและยกระดับประสบการณ์ลูกค้า ฟอร์ด ประเทศไทย ได้มาเป็นโค้ชผู้สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนของมูลนิธิฯ ในเรื่องของการประยุกต์จุดแข็งของตัวเองมาปรับใช้เพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน และการตั้งคำถามเชิงบวกเพื่อค้นหาคำตอบที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง โดยได้ให้ข้อคิดเรื่องการตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน และลงมือปฏิบัติตามเป้าหมายนั้น เพื่อที่จะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ ทั้งยังได้ยกตัวอย่างกรณีของบุคคลสู้ชีวิตหลายๆ รายที่ประสบความสำเร็จจากการน้อมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนและปรับใช้กับการทำงาน รวมไปถึงแรงบันดาลใจของวิศวกรหญิงประจำโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง ที่ได้มุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ตนเองรัก”
สำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์แรงบันดาลใจครั้งนี้เป็นความร่วมมือกับมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2543 เพื่อให้การสนับสนุนและสร้างความตระหนักในการพัฒนาตนเองของผู้หญิงและเยาวชนหญิงที่ขาดโอกาส ผ่านทางการฝึกอบรมด้านอาชีพและการพัฒนาตนเองตามความเหมาะสมของผู้หญิงแต่ละคน นอกจากนี้ ฟอร์ด ยังได้สนับสนุนเงินบริจาค 50,000 บาท สำหรับมูลนิธิฯ นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตนเองและเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาหรือการประกอบอาชีพตามความถนัดของเด็กนักเรียนหญิงที่ขาดโอกาสตามสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียง อีกด้วย

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed