ปัญหารถหรูค้างด่านกรมศุลฯ

คุณสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส นายกสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ เปิดเผยว่า จากแนวทางการดำเนินงานของกรมศุลกากรเกี่ยวกับการตรวจปล่อยรถยนต์หรู 4 ยี่ห้อ ได้แก่ ลัมโบร์กินี ปอร์เช่เฟอร์รารี และมาเซราติ โดยใช้ฐานข้อมูลราคาซื้อ-ขายรถยนต์จากต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายทางการตลาดของรถยนต์แต่ละยี่ห้อ แทน การแสดงหลักฐานใบขนส่งสินค้าขาออกจากประเทศต้นทาง และใบเสร็จค่าประกันรถยนต์ ทำให้สถานการณ์การนำรถยนต์ออกจากด่านศุลกากรคลี่คลายลงไปได้บ้าง อย่างไรก็ตาม แม้ทางผู้ประกอบการจะสามารถนำรถยนต์ออกจากด่านกรมศุลกากรได้ แต่ต้องเผชิญกับปัญหาขาดทุน เป็นผลจากการปรับเปลี่ยนวิธีการและขั้นตอนการสำแดงราคารถยนต์นำเข้า ส่งผลทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในเรื่องนี้ ทางสมาคมฯ มีนโยบายที่จะเร่งเจรจาและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ และกำหนดทิศทางการปฏิบัติได้อย่างชัดเจน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย คาดว่าภายในกลางปีนี้ ทางหน่วยงานรัฐน่าจะสามารถสรุปทิศทางต่างๆ ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

อนึ่ง ทางกลุ่มชมรมผู้ประกอบการรถยนต์นำเข้าอิสระ นำโดยนายชัชวัฎ สุวรรณโณชิก ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ขอให้ช่วยเหลือกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเปลี่ยนแปลงราคาส่วนลดการตลาดนำเข้ารถยนต์หรู โดยเฉพาะยี่ห้อปอร์เช่ จาก 43% เป็น 5% นั้น ทางสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ ที่ผมดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ในปัจจุบัน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด แม้จุดมุ่งหมายจะเหมือนกัน แต่แนวทางในการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยทางสมาคมฯ มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะใช้การร่วมเจรจาสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานรัฐเป็นหลัก เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายในการรองรับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกันนี้ ทางสมาคมฯ ต้องการให้ทางกรมศุลกากรนำมาตรการ 317 กลับมาใช้กับรถยนต์นำเข้าทุกยี่ห้ออีกครั้ง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงเป็นการชั่วคราวก่อน เนื่องจากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อธุรกิจของผู้ประกอบการอย่างรุนแรง และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์แต่ยังไม่ได้รับการส่งมอบมาเป็นเวลานานกว่า 7 เดือน และเมื่อทางหน่วยงานรัฐมีการสรุปถึงแนวทางปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว ทางสมาชิกของสมาคมฯ ยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

 

 

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed