บวชป่า ทำฝาย กับ ฮอนด้า ออโตโมบิล

ฮอนด้า รถยนต์ยอดนิยมของคนยุคใหม่ นำพาสื่อมวลชน ขับฮอนด้า ซีอาร์-วี ตัวใหม่ ไปอนุรักษ์ธรรมดา ที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อบวชป่าไม่ให้ใครตัด ถอน โค่น ทำลาย และถือโอกาส เสริมความชุ่มชื้นของป่า ด้วยการทำฝายน้ำล้น เพื่อชะลอการไหลของน้ำ ป้องกันทั้งน้ำท่วม และมีน้ำใช้ยามฤดูแล้ง ได้ประโยชน์ตลอดทั้งปี


งานนี้ เกิดขึ้นจาก กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ที่ทาง ฮอนด้า ออโตโมบิล ได้ให้ทุนสนับสนุน ในการสร้างฝายและอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำผ้าเหลืองไปผูกกับต้นไม้ในป่า เพื่อเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ ให้คนได้รู้ว่า ป่านี้ได้รับการบวชแล้ว ไม่สมควร ตัด โค่น ทำลายแต่อย่างใดเลย และการสานต่อโครงการนี้ ทำมาเป็นปีที่ 3 แล้ว

งานนี้ ฮอนด้า ได้พาสื่อมวลชนไปร่วมกันขนหิน ทำฝาย เอาผ้าเหลืองไปผูกต้นไม้บวชป่ากัน ที่จังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย และอาสาสมัครพนักงานกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ผู้จำหน่าย ชุมชนท้องถิ่น รวมกว่า 360 คน สานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าต้นน้ำ รับมือปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝนและรับมือปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนในชุมชนมีน้ำเก็บไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี และเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ณ ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี


งานนี้ หัวเรือใหญ่ คุณพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวว่า “จากเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่สร้างสรรค์คุณค่าอยู่คู่สังคมไทย กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย จึงร่วมกันจัดตั้ง “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นกองทุนฉุกเฉินสำหรับช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยเมื่อประสบภัยพิบัติตามธรรมชาติมาโดยตลอด ซึ่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำปราจีนบุรีนี้ถูกจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยการสร้างฝายหินก่อ ฝายภูมิปัญญา บวชป่าและปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าต้นน้ำ และชะลอการไหลของแหล่งน้ำสาขาที่เชื่อมต่อคลองสายสำคัญด้านล่างเพื่อให้ชุมชนดงขี้เหล็กมีน้ำเก็บไว้ใช้ เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คาดว่าจะมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์กว่า 1,565 ไร่ ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน กว่า 450 ครัวเรือน”


แถมต่อจาก บวชป่า ทำฝายน้ำล้นแล้ว ยังไปร่วมกันนำของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา อาหารและขนมแห้ง ไปบริจาคให้เด็กๆ ยากจน โรงเรียนบ้านเขานันทา อำเภอจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี นำทีมหัวเรือรองโดย คุณอำนวยชัย ทองเพ่งพิศ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด งานนี้ สื่อมวลชน ยังได้ชิมรสอร่อย ของทุเรียนพันธุ์ปราจีนบุรีแท้ๆ อีกด้วย

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed