ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ ผงาด ฟลีทยานยนต์

ดีอาร์วีอาร์ (DRVR) ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการฟลีทยานพาหนะระดับโลก ประกาศความร่วมมือกับทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ ในฐานะพาร์ทเนอร์ในการเชื่อมต่อไอโอที (Internet of Things) ระดับโลก เพื่อเป้าหมายในการพลิกโฉมฟลีทยานพาหนะในเอเชียให้กลายเป็นเครือข่ายที่ชาญฉลาดที่สุดและเปี่ยมประสิทธิภาพที่สุดในโลก

ด้วย MOVE โซลูชั่นส์ด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ของทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์  ดีอาร์วีอาร์สามารถรวบรวมข้อมูลจากยานพาหนะในประเทศไทย พม่า ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย และนำไปวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ    ลดต้นทุนผ่านการบริหารจัดการยานพาหนะที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น การมาถึงของยานพาหนะที่เชื่อมต่อได้ส่งผลให้เกิดการเติบโตอย่างมหาศาลทั้งในแง่ของการใช้งานและการสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นและโซลูชั่นส์ที่ใช้สั่งงานเครื่องจักรต่างๆ  รายงานฟอร์เรสเตอร์เกี่ยวกับ IOT (Internet of Things) ชี้ให้เห็นว่า      การบริหารจัดการฟลีทยานพาหนะและแอพพลิเคชั่นเพื่อการขนส่งและโลจิสติกส์สำหรับทั้งการค้าปลีกและค้าส่งจะเป็นส่วน  ของ IOT ที่เติบโตมากที่สุด  มูลค่าตลาดเทเลมาติกส์ (Telematics) ของรถยนต์ในเอเชียแปซิฟิกได้รับการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 15,248 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปีพ.ศ. 2563 ด้วยอัตราการเติบโตต่อปี 11.6 เปอร์เซ็นต์ ยานพาหนะในฟลีทที่ใช้เทคโนโลยีของดีอาร์วีอาร์จะได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีซิม MOVE-IOT Connect™ ของทาทา คอมมิว นิเคชั่นส์ โดยเซ็นเซอร์จะส่งข้อมูลเรียลไทม์ที่รวบรวมโดย MOVE ของทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ ซึ่งเชื่อมต่อกับบริการต่างๆ อย่าง  ไร้รอยต่อผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เซลลูล่าร์ที่ดีที่สุดในพื้นที่ จากนั้นแอพพลิเคชั่นของดีอาร์วีอาร์จะวิเคราะห์ข้อมูลและปรับรูปแบบข้อมูลให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อแสดงผลของตัววัดประสิทธิภาพบนอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้บริหารฟลีทยานพาหนะสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและ    ดีเยี่ยมยิ่งขึ้น เนื่องจากมีข้อมูลครบถ้วนในทุกองค์ประกอบที่เกิดขึ้นในฟลีท และสามารถสื่อสารอย่างทันเหตุการณ์แบบเรียลไทม์บนโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยสูง ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

 

 

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed