ซันยอง อบรมช่างทุก 3 เดือน

รถยนต์ซันยอง ปัจจุบันมีจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆ ทีมงานด้านบริการหลังการขายของ ซันยอง จึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพตามไปด้วย ให้มีขีดความสามารถในการดูแลและซ่อมบำรุงรถยนต์ ซันยอง ทุกคันอย่างมีคุณภาพและเต็มไปด้วยประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา

ซันยองประเทศไทยให้ความสำคัญและใส่ใจในการพัฒนาทีมช่างและทีมงานด้านอะไหล่เป็นอย่างมาก โดยมีการจัดส่งทีมงานไปรับการอบรมทั้งทางด้านเทคนิคและด้านทักษะการซ่อมบำรุงรถยนต์ซันยองที่โรงงานในประเทศเกาหลีอย่างสม่ำเสมอทุกๆ ไตรมาส นอกจากนั้นแล้ว ฝ่ายเทคนิคและการอบรมของบริษัทเอง ก็ยังมีการจัดทำการฝึกอบรมบรรดาช่างและเจ้าหน้าที่อะไหล่อยู่เป็นประจำทุกเดือน ตลอดจนมีการจัดการแข่งขันทักษะของช่าง ซันยอง เพื่อให้ทีมงาน ซันยอง ได้รับความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

 

Related posts

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed